معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت ( کلیه گرایش ها)

 

 

نام کتاب

تالیف

ترجمه

-1 دروس عمومی کلیه گرایش های مدیرییت:

زبان تخصصی

1

کتاب فرهنگ و دانش مدیریت

پاتریک مانتانا

سهراب خلیلی شورینی

2

کتاب زبان تخصصی مدیریت

داور ونوس

 

3

کتاب 1000 تست زبان تخصصی مدیریت

داور ونوس

 

تئوری های مدیریت

1

کتاب مدیریت عمومی

مهدی الوانی

 

2

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

علی رضائیان ،)چاپ 1379 به بعد )

 

3

کتاب تئوری های سازمان

استیفن رابینز

الوانی و دانائی فرد

4

کتاب تئوری های سازمان

ریچارد ال دفت

پارسائیان و اعرابی

5

کتاب رفتار سازمانی

استیفن رابینز

اعرابی وپارسائیان

6

کتاب رفتار سازمانی

علی رضائیان

 

7

کتاب رفتار سازمانی

مشبکی

 

8

کتاب مدیریت منابع انسانی

اسفندیار سعادت

 

9

کتاب مدیریت منابع انسانی

ناصر میر سپاسی

 

10

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

سید رضا سید جوادین

 

11

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

علی رضائیان

 

اقتصاد کلان

1

اقتصاد کلان

کرمی قهی

 

2

اقتصاد کلان

روزبهان

 

3

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان

محسن نظری

 

اقتصاد خرد

1

اقتصاد خرد

دمینیک سالواتوره

 

2

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد

محسن نظری

 

ریاضیات

1

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

نیکوکار

 

آمار

1

تست و خلاصه درس آمار کارشناس ارشد

نیکوکار

 

2

آمار و کاربرد آن در مدیریت

عادل آذر

 

 

دروس تخصصی کلیه گرایش های مدیریت :

-1مدیریت دولتی :

الف _ مالیه و بودجه :

مالیه عمومی :

1

مالیه عمومی

تقوی وابوطالب مهندس

 

2

مالیه عمومی

خورشیدی

 

بودجه :

1

کتاب بودجه وبودجه ریزی( بهمراه م جموعه تستهای کنکور کارشناسی ارشد  سراسری و آزاد)

داود کیا کجوری

 

ب _ حسابدار دولتی :

1

حسابدای دولتی

داود اقوامی و جعفر باباجانی

 

2

حسابدای دولتی

جعفر باباجانی و موسی رمضانی

 

2 _ مدیریت بازرگانی و صنعتی :

الف _ مدیریت مالی : ( فقط برای مدیریت بازرگانی (

1

مدیریت مالی

ریموند پی.نوو

جهانخانی و پارسائیان

2

مدیریت مالی

عبده تبریزی

 

 

3

مدیریت مالی  درس و تست طبقه بندی شده کارشناسی ارشد 

دکتر تهرانی

 

ب _ مدیریت بازاریابی : ( فقط برای مدیریت بازرگانی (

1

مدیریت بازاریابی

فلیپ کاتلر

روستا   ،  ونوس  ، و ابراهیمی

2

بازاریابی ومدیریت بازار

محب علی

 

ج_ پژوهش عملیاتی :(مشترک بازرگانی و صنعتی)

1

پژوهش عملیاتی

مهرگان

 

2

نکات و مفاهیم پژوهش عملیاتی

مهرگان

 

د ـ مدیریت تولید : (فقط برای مدیریت صنعتی (

1

مدیریت تولید

سید مهدی الوانی

 

2

مدیریت تولید و عملیات

جعفر نژاد  

 

 منبع : www.parsigold.com

/ 0 نظر / 91 بازدید