موج سوم

 

موج اول

موج دوم

موج سوم

سمبلها

بیل ، گاوآهن، ماهیچه

کارخانه، دودکش 

کامپیوتر

ارزشها

زمین، تولید، کشاورزی   

صنعت، تیتراژ تولید 

عقل، فرد، اطلاعات  

جوامع

قبیله ای

شهرنشینی، خانواده هسته ای 

فردی، سلولی 

حکومتها

امپراتوری

شکل گیری کشورها

ضعیف شدن مرزها و کم رنگ شدن ملیت

انرژی

آب، باد، درختان  

انرژی فسیلی، نفت و گاز 

برق، انرژی خورشیدی، انرژی اتمی  

زمان شروع و خاتمه

800سال قبل از میلاد تا قرن 17

از قرن 17 تا قرن 20

از 1950 تا 2010

نوع تولید

تولید به اندازه مصرف

تولید انبوه

تولید متنوع برای مصرف

سپهر زیستی

هوای پاک و سالم

محیط زیست سالم

آلودگی هوا و دریاها و نابودی جنگلها

بسوی احیای محیط زیست و تناسب صنعت و محیط زیست

سپهر فرهنگی

قبلیه ای، سینه به سینه و محلی 

فرهنگ انبوه

انبوه زدایی فرهنگ

سپهر اطلاعاتی

اطلاعات پراکنده و ناچیز

اطلاعات متمرکز و در دسترس نخبگان

اطلاعات متمرکز تبادل اطلاعات بین نهادها

خانواده

خانواده گسترده و جمعی

خانواده هسته ای

از هم گسستن خانواده پیدایش خانواده هم افزود

محیط کار

کار در مزرعه جنگلی و کوهستان

کار در کارخانه و شرکت

کار در خانه و تغییر محیط کارخانه و شرکت

نحوه و رابطه تولیدی

تولید کننده همان مصرف کننده است

شکاف بین تولید کننده و مصرف کننده

تولید برای مصرف شخصی

 شیوه انتقال خبر و اطلاعات

مردانی با صدای قوی

ناله ها و چاپارها

پست و تلفن، رادیو و تلویزیون، تلگراف، سینما، مطبوعات    

ارتباطات کامپیوتری

(MAILE- E) مطبوعات الکترونیکی

صنایع

گاوآهن، چرخ،

اختراعات ضروری

زغال سنگ، راه آهن، منسوجات، فولاد،    

الکترونیک کامپیوتر، صنایع فضایی، صنایع اعماق دریاها و صنایع بیولوژیک 

مهارت و تخصصی

معدود افراد تخصصی دارند و اکثر کشاورزند

افراد بیشتری مهارت دارند ولی اکثر کارگر ساده اند

تعداد متخصصین از کارگران بیشتر شده است

بازار

محل مبادله کالا بدون هدف سوداگری

محل خرید و فروش همه چیز حتی هنر و روح نیز معامله می شود .

بازار لا مکان است و از طریق شبکه های کامپیوتری تجارت انجام می شود

شیوه تعیین حکومت

پادشاهی بدون اراده مردم

حکومت اکثریت با اراده مردم

حکومت اقلیت دمکراسی نیمه مستقیم

/ 0 نظر / 20 بازدید