دورکاری در لهستان

مدل های اجرای فرآیند دورکاری در لهستان

لزک کایتیکا و کلودیا اسمولاگ

مترجم : علی حسین قاسمی

چکیده

این مقاله موضوعات مهم تر مرتبط با دورکاری را مطرح می کند و به بحث درباره ی مفروضات عام در راهبرد مربوط به اجرای دورکاری در یک سازمان می پردازد. این مقاله همچنین شامل یافته های پیمایشی است که در میان شرکت های لهستانی و  نهادهای تحت مالکیت دولتی این کشور به انجام رسیده است.

لینک دانلود pdf متن کامل مقاله

http://www.4shared.com/document/-hCf6KBe/teleworkinpoland.html

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید