استراتژیهای حل مسئله

استراتژی‌هایی که در فهم (شناخت) مسئله کمک می‌کند:

•-         روشن نمودن مسئله

•-         شناسایی عوامل کلیدی در مسئله

•-         تشخیص مسئله یا یک فرآیند یا موقعیت مربوط

•-         ترسیم یک تصویر یا دیاگرام مشکل یا فرایند یا موقعیت مرتبط(مربوط)

•-         ایجاد یک مدل از مسئله یا یک فرایند مربوط

•-         تصور وجود یک مسئله، یک فرایند کلیدی یا موقعیت

•-         شبیه سازی یا به کارگیری عامل کلیدی مسئله

•-         ملاحظه یک مثال ویژه

•-         ملاحظه مورد‌های جاری

•-         تغییر جنبه

•-         ملاحظه سطوح

استراتژی‌هایی که به ساده کردن وظیفه کمک می‌کند:

•-         ساده سازی مسئله

•-         حل یک قسمت در یک زمان

•-         تعریف مجدد مسئله

استراتژی‌هایی که در تعریف علل مسئله کمک می‌کند:

•-         جمع آوری اطلاعات مربوط به اینکه چه چیزی قبل، حین و بعد از مسئله اتفاق افتاده است

•-         سازماندهی اطلاعات در یک جدول، نمودار یا لیست و جستجوی یک الگو

•-         تلاش برای ایجاد بدترین مسئله

•-         مقایسه موقعیت‌ها با و بودن مسئله

•-         بررسی علل پیچیده و تعاملی

  • - ملاحظه اثرات غیرخطی

استراتژی‌هایی برای جلب کمک‌های خارجی جهت شناسایی راه حل‌های ممکن

•-         کمک طلبیدن از دیگری خصوصاٌ از یک متخصص

•-         جستجوی جواب در موارد مکتوب

•-         استفاده از ابزار یا تکنولوژی

•-         به کارگیری روش‌های علمی

•-         استفاده از ریاضیات

  • - استفاده ار فرمول

استراتژی‌های به کارگیری منطق برای شناسایی راه حل‌های ممکن

•-         دلیل آوردن از طریق آنالوژی ( مقایسه، قیاسی) در به کارگیری چیزهایی که شما درباره مسائل مشابه یاد گرفتید

•-         استفاده از دلایل قیاسی

•-         استفاده از دلایل استقرایی

  • - سئوال از مفروضات

استراتژی‌های به کارگیری راه حل ممکن به عنوان یک نقطه آغاز که در حل مسئله به شما کمک می‌کند

•-         حدس زدن، کنترل کردن و تنظیم نمودن

  • - کار معکوس ( کار عقلی- پشتیبانی)

استراتژی‌هایی که در اینجا بهترین راه حل ممکن به شما کمک می‌کند

•-         هزینه و منافع راه حل‌های ممکن را حدس بزنید

•-         انتخاب یک یا چند گزینه برای اجرا

•-         به کارگیری بهترین راه حل و جمع آوری اطلاعات درباره اثرات آنها

استراتژی‌های کارکرد بهینه در حل مسئله

•-         فکر کردن درباره گزینه‌ها بدون ارزیابی فوری آنها

•-         تنظیم یک هدف با یک مقصود که شما ارزش گذاری کردید

•-         جلوگیری از گسیختگی

•-         کارکردن در یک تنظیم(مجموعه) جدید

•-         تنظیم زمان محدود به صورت بهینه

•-         کارکردن با فرد دیگر

•-         ایجاد یک حالت(mood) مثبت با یک سطح انگیزش بهینه

•-         دیدن مسئله به عنوان یک چالش یا فرصت

•-         تفکر با اعتماد به نفس

•-         تنفس دادن

•-         اصرار کردن(ایستادگی کردن)

استراتژی هایی که در حل مسائل چندگانه کمک می‌کند

•-         تطبیق یک سبک حل مسئله

•-         به کارگیری

•-         حل یک مسئله در یک زمان

 

توضیح استراتژی‌های حل مسئله با مثال:

 

استراتژی‌هایی که در فهم مسئله کمک می‌کند. Strategies for understand the problem

•-        روشن نمودن مسئله:clarify the problem 

حل کردن یک مسئله خاص خیلی راحت‌تر از یک مسئله مبهم است. بنابراین قبل از جستجوی راه حل، مسئله را روشن (شناسایی) نمایید. اگر مسئله این است که همسر شما می‌گوید شما به اندازه کافی حامی (supportive) نیستید باید معنی حامی را پیدا کنید. اگر مسئله شما این است که نمی‌توانید یک تکنیک را به کار گیرید، تعیین کنید چه اتفاقی نمی‌افتد که باید بیفتد. اگر مسئله شما یک سئوال ریاضی است، به دقت سئوال (به ویژه هدف آنرا) مطالعه کنید: آیا جواب فرض شده به وسیله متر بیان می‌شود یا سانتی متر، دایره است یا مربع، یا.....

•-        شناسایی عوامل اصلی مسئله: Identify key elements of the problem

ما با مسائلی مواجه می‌شویم که اهمیت آنها برای ما متفاوت می‌باشد و غالباً اطلاعات کم می‌باشد. تمرکز روی اطلاعات غیر قابل استفاده ما را سر درگم و زمان را تلف می‌کند. بنابراین قبل از اینکه برای جستجو راه حل‌ها اقدامی صورت گیرد، عوامل اصلی مسئله شناسایی شوند.

اگر مسئله این است که یک زوج برای مشاوره به شما به علت ابهام و سردرگمی مراجعه می‌کند از آنها بخواهید راجع به سردرگمی خود(زمان آن و مکان آن) بحث کنند. اگر مسئله این است که وقتی سوار دوچرخه می‌شوید جیرجیر می‌کند، تعیین کنید چه قسمتی از آن جیرجیر می‌کند.

- مسئله، فرایند مربوطه یا وضعیت را تصور نمایید. Visualize the problem or relevant process or situation

بعضی وقت‌ها می‌توانیم مسئله را ببینیم و تمام قسمتهای مهم آن جلوی چشم ما باشد. این به شما در فهم مسئله کمک می‌کند. اما بعضی مواقع ما نمی‌توانیم عوامل اصلی را ببینیم، زیرا آنها فوراً اتفاق می‌افتند یا قابل دیدن نیستند. در این حالت تجسم کردن عوامل اصلی مسئله بسیار مفید است. بنابراین اگر قصد دارید که آینده جهان را پیش‌بینی کنید صداهای بلند را تجسم کنید و حوادث را جستجو نمائید. اگر شما می‌خواهید یک قفل را بدون کلید باز نمایید، باید مکانیزم قفل را تجسم کنید. اگر می‌خواهید چگونگی مرتکب شدن قاتل راتعیین کنید حوادثی را که شواهد فیزیکی را شرح می‌دهد، تجسم کنید.

- تصویر یا نمودار مسئله یا فرایند مرتبط با آن یا وضعیت را رسم کنید: Draw a picture or diagram of the problem or process

تجسم یک مسئله در فهم آن به شما کمک می‌کند. اگرچه ما می‌توانیم فقط بخشی از اطلاعات قابل تجسم را در هر لحظه در ذهن نگهداری کنیم، با این وجود اغلب ترسیم یک تصویر یا نمودار مفید می‌باشد. بنابراین اگر شما می‌خواهید تصادف دو هواپیما را محاسبه کنید، مسیر و سرعت هر دو را به تصویر بکشید. اگر شما می‌خواهید به یک خانه حمله کنید در جائی که یک تروریست کسی را به گرگان گرفته است، نقشه اتاق، درها، پنجره ها، گروگان و ... را بکشید. اگر می‌خواهید سرعت توزیع کالاها را بین فروشندگان بالا ببرید، نموداری بکشید که مراحل فرآیند را نشان می‌دهد.

- مدل مسئله یا فرایند مرتبط با آن را ایجاد نمایید.create a model of the problem or a relevant process

ایجاد یک مدل برای مسئله یا فرآیند مرتبط با آن به ما کمک می‌کند بر روی عوامل اصلی متمرکز شویم و پتانسیلی برای اصلاح مدل و دیدن اینکه چه اتفاقی می‌افتد به ما می‌دهد. برای مثال اگر شما می‌خواهید خسارت ناشی از تصادف اتومبیل را به فرد به حداقل برسانید، یک مدل کامپیوتری از ساختارها و نیروهای دیگر ایجاد نمائید. اگر شما می‌خواهید نزاع بین‌المللی را کاهش دهید، یک مدل از علت‌ها ایجاد کنید.

- وجود مسئله، یک فرایند کلیدی یا راه حل را تصور نمایید.

Imagine being the problem, a key processora solution

 تصور کردن به ما کمک می‌کند یک مسئله را از طریق تصور ذهنی آن بفهمیم. فهمیدن بیشتر در مواردی اتفاق می‌افتد که ما مسئله، فرایند اصلی یا راه حل را تصور ذهنی نمائیم بنابراین اگر شما می‌خواهید زمان و فضا را بفهمید، می‌توانید حرکت یک پرتو روشن را بسنجید. اگر شما می‌خواهید به یک فردی کمک کنید که خیلی پارانوئیدی باشد تصور کنید که شما همان فرد هستید و کلمات را همانطور ببینید. اگر شما می‌خواهید یک پیروزی در یک بازی بزرگ بیسبال بدست آورید، می‌توانید بالا رفتن چوگان، دیدن توپ را به صورت روشن تصور کنید.

- عامل کلیدی یک مسئله را شبیه سازی نمایید.of the problem Simulate or act out a key element

فهمیدن مسائل پیچیده یا مبهم خیلی مشکل است. شبیه سازی عامل اصلی خیلی مفیدی است. برای مثال اگر شما در حال محاسبه احتمال وقوع حادثه هستید، می‌توانید موقعیت را شبیه سازی نمائید و نتیجه را خودتان مشاهده کنید. اگر می‌خواهید به شخص دیگری کمک کنید که به صورت اجتماعی موفق شود، می‌توانید طوری عمل کنید که شخص عمل نماید و نتایج آن را نیز مشاهده نماید. اگر می‌خواهید بررسی کنید چرا سفینه هوایی منفجر می‌شود، پرواز را شبیه سازی کنید و تلاش کنید صحنه انفجار را باز سازی نمائید.

- یک مثال ویژه را بررسی کنید(موارد واقعی) consider a specific example

اغلب مسائل به صورت خلاصه با ما برخورد می‌کند. ایجاد یک مثال واقعی به ما کمک می‌کند مسئله را بر طرف کنیم. همانطور که ممکن است یک قسمت ویژه از بدن دایناسور را برای فهم دایناسور از بین ببریم. اگر می‌خواهید بدانید چه چیزی باعث ناراحتی درونی یک فرد می‌شود، یک فرد واقعی را مشاهده کنید که به سایکتیک دچار شده باشد. اگرمی‌خواهید چگونگی محاسبه محیط یک دایره را یاد بگیرید از یک شعاع واقعی استفاده کنید، مانند یک متر و فرمول را به کار گیرید.

اگر می‌خواهید تعیین نمائید چرا قورباغه‌ها چپ و راست در مجاور شما می‌میرند، یک قورباغه مرده را بررسی کنید.

- موارد افراطی را بررسی کنید extreme cases consider

بررسی موارد افراطی یکی از روش‌های بررسی مورد واقعی می‌باشد. اینجا مثال انتخاب برای آزمایش محدودیت‌های یک پارامتر مربوط می‌باشد. بعضی مواقع این ایده روشنی نسبت به فرایندهای مهم ایجاد می‌کند. بنابراین اگر بخواهید تعیین کنید آیا سطح هوشیاری بر نیروی پلیس اثر می‌گذارد، پلیس‌ها را با سطح هوشیاری بالاتر و پائین‌تر ملاحظه کنید. اگرمی‌خواهید تعیین کنید چگونه درجه حرارت بر روی جریان الکتریسیته تاثیر می‌گذارد، درجه حرارت دقیق صفر را برسی کنید.

- جنبه‌ها را تغییر دهید: change perspective

اگر می‌خواهید جرائم را در یک جامعه کاهش دهید، به جرم از نگاه‌های مختلف مجرم و قربانی نگاه کنید. اگر شما می‌خواهید یک گروگانگیر را به تسلیم شدن دعوت نمائید، جنبه‌های شخصی آن را توجه کنید. اگر می‌خواهید از صدمه دیدن یک سگ چموش در امان باشید به جنبه‌های سگ توجه کنید.

- سطوح و سیستم‌ها را بررسی کنید: consider levels and systems

اگر می‌خواهید از سرطان پوست جلوگیری کنید، حوادثی را بررسی کنید که موجب سرطان در سطح محیط خارجی، درون سلولها و بن سلولها می‌شود. اگر می‌خواهید بی‌حرمتی را در سطح مدارس کاهش دهید، سیستمها از جمله جامعه، خانواده و افراد را بررسی کنید. اگر می‌خواهید آب و هوا را پیش‌بینی کنید، شرایط محلی و جنبه‌های هوا را بررسی نمائید.

استراتژی‌هایی که به شما کمک می‌کند وظیفه را ساده نمائید:strategies for simplify the task

- ساده سازی مسئله:the problem  simplify

12a-12' type="#_x0000_t75">بعضی از مسائل با پیچیدگی خود ما را مضمحل می‌کنند. در این موارد ممکن است به ساده سازی مسئله پرداخت. بنابراین اگر می‌خواهید این معادله را حل کنید 0=( a2-2a+1)، آن را به ساده کنید. اگر می‌خواهید تعیین کنید چگونه می‌توانید روی سوخت باقیمانده در مخزن رانندگی کنید، می‌توانید مقدار سوخت را تخمین بزنید و آن را با مصرف کیلومتر برلیتر تعیین کنید. اگر می‌خواهید از کشورتان در برابر حمله تروریست‌ها محافظت کنید، کشورهایی را شناسایی کنید که به احتمال زیاد به تروریست‌ها کمک می‌کنند و در مقابل روش‌های بالقوه این کشورها دفاع می‌کنند.

- در یک زمان یک قسمت را حل کنید؛ solve one part at a time

ممکن است بعضی مواقع برای ساده سازی حل یک مسئله، یک قسمت را در یک زمان حل کنید. برای مثال؛ اگر می‌خواهید تعارض بین‌المللی را در خاورمیانه کاهش دهید، دو کشور را که تعارض را ادامه می‌دهند انتخاب کنید و بروی آنها متمرکز شوید. اگر می‌خواهید یک انسان را به مریخ بفرستید، اول اطلاعات جمع‌آوری شده رباتها را بفرستید و اصلاح کنید. اگر می‌خواهید شخصیتتان را بهبود دهید، یک ویژگی را در هر زمان برای بهبود انتخاب کنید و شروع کنید.

- مسئله را دوباره تعریف کنید Redefine the problem

اگر فعلاً یک مسئله غیرقابل حل به نظر می‌رسد تعیین کنید چه ارزشی برای حل شدن مطلوب است. مسئله را در بعضی راه حل‌های دیگر تعریف کنید. برای مثال اگر یک کشاورز نتواند مسئله چگونگی رشد یک دانه خاص را در زمین حل کند، او ممکن است تحلیل نماید چرا او پرورش این دانه را مفید می‌داند. اگر او تصمیم بگیرد به این دلیل که دانه معمولاً سود نهایی بالایی دارد او ممکن است بررسی نماید چه دانه‌های دیگری سود نهایی بالایی دارند یا حتی بررسی نماید استفاده سودآوری از زمین خود را که آن را کشاورزی کنند بنابراین او مسئله را از ریشه یک دانه معین در زمین به بهره با کسب سودآوری بالاتر بازمین خود تغییر دهد.

استراتژی‌هایی که علت مسئله را مشخص می‌کند  strategies for determine the cause of problem

- جمع‌آوری اطلاعات درباره اینکه قبل، حین و بعد از مسئله چه اتفاقاتی وجود دارد

Collect information about what happens before during and after problem

 مسائل اغلب به وسیله چیزهای قابل مشاهده به وجود می‌آیند. و از طریق حوادث بعد از آن تقویت می‌شوند. بنابراین اگر(فردی) بدخلقی می‌کند، او و موقعیتش را برای جمع‌آوری اطلاعات درباره حوادث قبل، حین و بعد از بدخلقی به دقت مشاهده نمایید. ممکن است دریابید که قبل از اتفاق مسئله، فشار انجام تکالیف سخت مدرسه وجود دارد. اگر فردی اغلب دچار سوهاضمه می‌شود، ممکن است دریابید که چیز خاصی قبل، حین و بعد از مسئله اتفاق نمی‌افتد. هیچ حالت خاصی به نظر نمی‌رسد که سوهاضمه ایجاد کند. بنابراین کاهش قند احتمالاً کمکی به آنها نمی‌کند. اگر می‌خواهید به یک بیمار قلب باز کمک کنید که بعد از عمل غمگین نشود، آن را قبل، حین و بعد از عمل مشاهده کنید.

- اطلاعات را در یک جدول، نمودار یا لیست سازماندهی کنید.Organize information in to a table, chart, or list

وقتی اطلاعات جمع‌آوری شده درباره مسئله را دریک جدول، نمودار یا لیست خلاصه می‌کنید، برای جستجوی  یک الگو راحت هستید. الگو‌ها ممکن است علل مسئله را روشن نمایند. اگر می‌خواهید زمان بعدی را که یک مرد، زن خود را کتک می‌زند، پیش‌بینی کنید، اطلاعاتی را درباره نوبت‌های قبلی کتکاری زن سازماندهی کنید و یک الگو بسازید. از جمله اینکه؛ کتک کاری پس از اینکه عصبانی شد، دشنام داد، مشروبات الکلی نوشید، پیش می آید. اگر می‌خواهید چگونگی به وجود آمدن تصادفات ماشین را ببینید، اطلاعات درباره علت‌های تصادف های قبلی را در یک جدول لیست کنید و با کامل شدن اطلاعات، یک الگو بگیرید.  از جمله یکی از دلایل مهم تصادفات به وسیله مردان جوانی است که مشروبات نوشیده اند و تندتر از سرعت مجاز می‌رانند. اگر می‌خواهید پیش‌بینی کنید سهام چه زمانی افزایش می‌یابند، نموداری از تغییرات قیمت در زمان گذشته و حوادث پس از آن تهیه نمائید.

- تلاش نمائید بدترین مسئله را ایجاد نمائید  try to make the problem worse

یکی از راه‌های تعیین اینکه علت‌های یک مسئله را چقدر شناسایی کرده‌اید، این است که تلاش نمائید بدترین حالت مسئله را ایجاد نمائید. این ممکن است بهترین اقدام باشد وقتی که راه حل مفروض خیلی مشکل، گران، نامناسب و خطرناک باشد. بنابراین اگر فرض کنید که خوردن توت فرنگی علت سرخ شدن بینی شما می‌شود، منتظر بمانید تا بینی شما طبیعی بشود و یک توت فرنگی کوچک بخورید. اگر فکر نمائید که تاخیر ذهنی کودک به علت تغییرات در عادات او می‌باشد، عادات او را به طور جایگزینی در فرصت کوچک تغییر دهید و رفتارش را مشاهده کنند.

- موقعیتها را با و بدون مسئله مقایسه کنید compare situation with and without the problem

مقایسه موقعیتها با و بدون مسئله، بعضی مواقع اختلاف علت‌های مسئله را روشن می‌نماید. بنابراین اگر شما می‌خواهید عفونت‌های با کتریهایی که زنان را هنگام زایمان می‌کشد از بین ببرید، زنان مراقبت شده را که دچار عفونت شده باشد، با آنها که نشده‌اند، مقایسه کنید. می‌توانید ببینید آنچه که قرن نوزدهم محققان انجام دادند که زنان که به وسیله یک پزشک کمک ‌شوند که دستشان را در مداوای دو بیمار نمی‌شستند، بیمار شدند و زنانی که به وسیله ماما کمک شدند که دستشان را شستشو می‌دادند، بیمار نشدند. اگر می‌خواهید بدانید چه چیزی باعث ایذر می‌شود، افرادی را مقایسه کنید که ویروس HIV دارند و آنهایی که ندارند، آنها را برای چند سال مشاهده کنید. اگر شما می‌خواهید بدانید چه عواملی جرایم شدید را ایجاد می‌کند، هوشمندی افرادی را که محکوم شده‌اند و آنهایی که نشده‌اند، مقایسه کنید.

- دلایل چندگانه و تعاملات درونی را ملاحظه کنید consider multiple causes and interactions

بعضی مواقع دو یا چند متغییر، علت یک مسئله را به وجود می‌آورند. به عنوان مثال سطح مستی بستگی به خیلی عوامل از جمله مقدار الکل مصرف شده و وزن بدن فرد دارد. سطح زیان آور منو اکسید کربن ممکن است در خانه‌ای جریان پیدا کند که باد در یک جهت مشخصی سخت بوزد، لوله خروج گرما کمتر از یک متر بالای سقف و گرمی خیلی زیاد باشد. اگر ما به همه علتهای مسئله توجه نکنیم ما هرگز آنها را پیدا نمی‌کنیم.

- بررسی اثرات غیر خطی: consider none linear effects

بعضی مواقع متغییرها به صورت خطی علت مسائل هستند. به عنوان مثال هر چه یک بچه را بیشتر برای خوردن راهنمایی کنید آسیب‌هایش بیشتر می‌شود. اگر چه بعضی متغییر‌ها اثرات غیرخطی دارند. برای مثال؛ بعضی محرک‌ها به عملکرد انسان کمک می‌کند، در حالی که مقدار زیاد محرکها، عملکرد را ضعیف نمایند. بنابراین اگر شما می‌خواهید علت یک مسئله را تعیین کنید اثرات غیر خطی را بررسی کنید.

استراتژیهای استفاده از مساعدت خارجی جهت کمک در شناسایی راه حل‌ها

Strategies for identify possible solutions (use foreign assistant)

- از افراد نظر خواهی کنید خصوصاً یک متخصص Ask some one, especially expect

اگر خوب جستجو کنیم، می‌توانیم کسانی را پیدا کنیم که درباره چگونگی حل یک مسئله ویژه بیش از آنچه ما انجام می‌دهیم، می‌دانند. سریعترین راه‌حل مسئله ممکن است خواستن از این افراد باشد. بنابراین اگر شما نمی‌دانید چگونه چکه کردن شیر آب را متوقف کنید، مصاحبه‌های موفقیت آمیز شغلی انجام دهید، با یک متخصص مشورت کنید و یا کمک بخواهید.

- پاسخ‌ها را در مواد مکتوب جستجو کنید seek the answer in written material

منابع مکتوبی وجود دارند که نشان می‌دهند مسئله چگونه حل می‌شود. ابزار جدید اغلب با دستور العملهای دستی وجود دارند. کتابخانه‌ها و کتاب فروشی‌ها پر از کتاب‌های(راهنما) هستند. اگر جستجوی دقیق و درستی انجام دهیم، منابع اینترنتی پاسخ خیلی از سئوالات را می‌دهند. بنابراین اگر می‌خواهید درباره بهبود (عمل) بینی خود یاد بگیرید، شما می‌توانید عمل زیبایی یا بینی را در یکی از موتورهای جستجوی اینترنتی یا دایره المعارف کتابخانه جستجو کنید.

- از ابزار یا تکنولوژی استفاده کنیدuse a tool or technology

بعضی از مسائل نیازمند ابزار صحیح هستند، مانند؛ یک چکش، کامپیوتر یا محافظ فلزی. بنابراین وقتی یک مسئله برای حل کردن دارید به جستجوی بعضی از انواع تکنولوژی بپردازید که ممکن است شما را کمک کند.

- یک تئوری را بکار گیرید Apply a theory

تئوری‌های خوب به ما نظراتی را ارائه می‌دهد که می‌توان در یافتن حل مسئله به ما کمک کند. برای مثال البته البرت بندوری با ارائه تئوری یادگیری احتمالی پیشنهاد می‌دهد اگر ما می‌خواهیم به یک کودک عمل نوع انسان دوستانه را یاد بدهیم باید یک مدل انسان دوستانه در رفتار ارائه دهیم، درباره اهداف انسان دوستانه صحبت کنیم، وقتی او انسان دوستانه رفتار می‌کند.  تئوریهای دیگر در زمینه مختلف مانند اقتصاد، فیزیک و...، راه حلهای ممکن را برای انواع مختلف مسائل پیشنهاد می‌دهند.

•-        بکارگیری روش علمی : apply the scientific method

روش علمی در تولید بسیاری از پیشرفتهای بزرگ تاریخ اخیر بشر کمک کرده است. از جمله؛ در برابر کردن میانگین امید به زنگی انسان، دستیابی انسان به ماه، کشف سیاراتی که به دور ستاره‌ها می‌گردند. روش شامل جمع‌آوری منظم داده و اطلاعات برای آزمایش یک فرضیه، بکار‌گیری انواع مشخصی از طرح تحقیق وروشهای تحلیلی داده‌ها درباره نتایج می‌باشد.

/ 0 نظر / 80 بازدید